controll

Ograniczy się pracę na czarno

controllPropozycje zmian w Kodeksie pracy dotyczące ukrócenia zatrudniania pracowników na czarno trafiły do sejmu. Jeśli wejdą w życie, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy zyskają do ręki dodatkowe narzędzie do walki z nierzetelnymi pracodawcami.

Nowe przepisy mają obligować przedsiębiorcę zatrudniającego pracownika do sporządzenia z nim umowy o pracę jeszcze przed datą rozpoczęcia jej świadczenia. Jeżeli nie będzie możliwości jej sporządzenia, pracownik powinien otrzymać choćby pisemnie przedstawione warunki, jakie będą go obowiązywać w nowym miejscu pracy. Ma to zapobiegać patologicznym sytuacjom, kiedy pracodawca zatrudnia bez końca pracowników na czarno nie odprowadzając składek od ich wynagrodzenia. Do tej pory bowiem na porządku dziennym są przypadki, kiedy inspektorzy PIP podczas kontroli w przedsiębiorstwie zastają na stanowiskach pracy osoby nie posiadające umowy.

Jeżeli zmiany wejdą w życie, a kontrolowany przedsiębiorca nie będzie mógł przedstawić podpisanej umowy, będzie musiał się liczyć z konkretną grzywną. Optują za tym członkowie wszystkich klubów parlamentarnych.

źródło: www.praca.pl