elektryk

Zagrożenia dla elektryka napraw urządzeń elektrycznych

elektrykTechnik elektryk napraw urządzeń elektrycznych, jak każdy elektryk, ma do czynienia z przewodami pod napięciem i z tego powodu narażony jest na możliwość porażenia prądem. Ale to nie jedyne zagrożenie na jego stanowisku pracy.

Elektryk naprawiający urządzenia gospodarstwa domowego z racji kontaktu z wadliwie działającym sprzętem i przewodami pod napięciem może zostać porażony prądem. Ale na stan jego zdrowia niekorzystny wpływ może mieć również długotrwała praca w pozycji siedzącej, wykonywanie wielu powtarzających się ruchów. Niekiedy zmuszony jest do podnoszenia nieporęcznych lub ciężkich urządzeń (zmywarka, pralka). Wiąże się to z dolegliwościami bólowymi pleców, ramion i rąk oraz nóg.

Czynniki środowiskowe, które mogą powodować niekorzystne skutki dla zdrowia osoby pracującej na stanowisku elektryka urządzeń gospodarstwa domowego można podzielić na kilka głównych grup:

– czynniki mogące powodować wypadki

– czynniki fizyczne

– czynniki chemiczne i pyły

– czynniki biologiczne

– czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy.

Czynniki mogące powodować wypadki:

a) To między innymi praca na wysokości przy różnych czynnościach demontażowych, montażowych i naprawach (np. przy pracach serwisowych względem zewnętrznych części urządzeń klimatyzacyjnych, sufitowych wentylatorów, żyrandoli itp.). Łączy się z nią ryzyko urazów spowodowanych upadkiem z wysokości.

b) Do tej grupy czynników należy również mokra, śliska, zatłuszczona podłoga – w tym przypadku może dojść do urazu w efekcie potknięcia się, pośliźnięcia i upadku.

c) Prąd elektryczny. Możliwość porażenia jest realnym zagrożeniem przy naprawach wadliwie działającego urządzenia elektrycznego.

d) Możliwość urazów mechanicznych w zetknięciu z odsłoniętymi, wirującymi częściami reperowanych sprzętów.

Poparzenia chemiczne – w kontakcie z klejami lub łatwopalnymi rozpuszczalnikami.

e) Uraz termiczny spowodowany dotknięciem gorących elementów sprzętów poddawanych reperacji (np. grillów elektrycznych czy żelazek), kapnięciem kropli roztopionego metalu (przy lutowaniu), czy kontaktem z gorącą parą (np. ekspres do kawy).

f) Możliwość doznania urazów w efekcie przekłucia, przecięcia przy zetknięciu z ostrymi brzegami narzędzi oraz naprawianych sprzętów.

Czynniki fizyczne:

a) Możliwość napromieniowania pojawia się w momencie naprawy kuchenek mikrofalowych. Promieniowanie mikrofalowe oddziaływuje szkodliwie na komórki ludzkiego ciała.

b) Możliwość zróżnicowanych dolegliwości zdrowotnych spowodowanych oddziaływaniem pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości i ekstremalnie niskiej częstotliwości.

Czynniki chemiczne i pyły:

a) Możliwość ostrego zatrucia przy kontakcie z fluorowęglowodorami, dwuchlorometanem oraz innymi substancjami, które mogą się ulatniać przy usterkach urządzeń chłodzących.

b) Możliwość poparzenia i/lub przewlekłego zatrucia przy kontakcie z rozpuszczalnikami, klejami i innymi substancjami chemicznymi, jakie wydzielają się przy lutowaniu lutem cyna-ołów.

Czynniki biologiczne:

Kontakt z chorobotwórczymi mikroorganizmami (grzyby, bakterie, wirusy), które znajdują się w urządzeniach używanych przez osoby chorujące, lub będące ich nosicielami. Dotyczy to np. suszarek do włosów, golarek i depilatorów, a także odkurzaczy. Może skutkować zapadnięciem na choroby zakaźne.

Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy:

a) Możliwość stresu psychicznego wywołanego przez kontakt z niezadowolonymi klientami oraz pracę pod presją czasu.

b) Możliwość zmęczenia wzroku – przy pracy wykonywanej w pomieszczeniach o niewystarczającym oświetleniu oraz we wnętrzu niedoświetlonych urządzeń.

c) Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego spowodowane przez nadmierny wysiłek fizyczny podczas przenoszenia i instalacji ciężkich urządzeń oraz wymuszoną pozycję ciała przy pracach montażowych.

Źródło: www.ciop.pl