mechanik2

Zagrożenia w pracy mechanika samochodowego

mechanik2Mechanik pojazdów samochodowych podczas wykonywania swoich czynności służbowych narażony jest na oddziaływanie szeregu czynników mogących potencjalnie niekorzystnie wpływać na jego kondycję zdrowotną. Wykonując swój zawód powinien być świadomy wiążącego się z nim ryzyka, ale też winien wykazać się znajomością postępowania profilaktycznego, które może pozwolić mu na ograniczenie lub zlikwidowanie zagrożenia.

Mechanik pojazdów samochodowych przeważnie znajduje zatrudnienie w warsztacie samochodowym, niekiedy w fabryce samochodów. Z jego pracą wiąże się ryzyko urazu spowodowanego upadkiem z drabiny, schodów, podwieszonych platform, ramp, pośliźnięciem na śliskiej nawierzchni (np. rozlany olej), upadkiem do kanału rewizyjnego. Istnieje też realne zagrożenie zranieniem przez sprzęt wykorzystywany w warsztacie (podnośniki, urządzenia dźwigowe), pojazdy pozostające w ruchu, pękającą oponę, czy upadające ciężkie przedmioty.

Mechanik podczas wykonywania czynności związanych z naprawami niejednokrotnie podnosi ciężkie części, albo pracuje w wymuszonej pozycji ciała. Może to doprowadzić w efekcie do powstania przepukliny, albo wypadnięcia dysku.

Istotne zagrożenia pojawiają się także ze strony kontaktu z mocno nagrzanymi elementami pojazdu, do urazów może też dochodzić na skutek skaleczeń, zakłuć, porażenia prądem elektrycznym, a także uderzenia przez spadające części, bądź narzędzia.

Ze względu na charakter pracy – często naprawy wykonywane są przy włączonym silniku w pojeździe, mechanik narażony jest na dużą ekspozycję na ołów będący w składzie spalin.

Źródło: www.ciop.pl