młody2

Świadczenia urlopowe dla młodocianego pracownika

młody2Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa, jaka jest górna granica świadczenia urlopowego. Ale to pracodawca ustala wysokość świadczenia.

Zgodnie z art. 3, ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń Socjalnych określona jest górna granica świadczeń urlopowych dla pracowników z poszczególnych grup. Jest ona ustalona z uwzględnieniem wartości odpisu podstawowego dla każdej z grup. W gestii pracodawcy pozostaje natomiast ustalenie wysokości świadczenia. Może on zadecydować, że będzie niższe od odpisu podstawowego stosownego dla danego rodzaju zatrudnienia. Przy założeniu, iż wysokość świadczenia urlopowego będzie równa wartości odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych świadczenie urlopowe zostanie wypłacone w następującej wysokości:

a) Dla pracownika zatrudnionego w “normalnych” warunkach:

– 1185,66 zł przy pracy na 1/1 etatu

– 889,25 zł przy pracy na 3/4 etatu

– 592,83 zł przy pracy na 1/2 etatu

– 296,42 zł przy pracy na 1/4 etatu

b) Dla pracownika wykonującego prace w warunkach szczególnych, bądź pracę o szczególnym charakterze:

– 1580,89 zł przy pracy na 1/1 etatu

– 1185,67 zł przy pracy na 3/4 etatu

– 790,45 zł przy pracy na 1/2 etatu

– 395,22 zł przy pracy na 1/4 etatu.

Natomiast pracownik młodociany otrzyma kwotę świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, który nalicza się w odniesieniu do roku nauki. Tak więc dla ucznia:

– na pierwszym roku nauki będzie to 158,09 zł

– na drugim roku nauki 189,71 zł

– na trzecim roku nauki 221,32 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych [Dz. U. 2016, poz. 800 ze zmianami].

Źródło: www.wskazniki.gofin.pl