wystawa

Techniczna strona reklamy

wystawaTechnik organizacji reklamy może pracować w agencji reklamowej, pracowni przygotowującej materiały reklamowe, w sklepie, na wystawach lub targach promujących określone towary bądź usługi. Musi się liczyć z tym, że będzie musiał kontaktować się z różnymi kontrahentami (zarówno pisemnie, jak i osobiście), zatem powinna go cechować łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie.

Zawód technika organizacji reklamy można zdobyć w technikum. Uczeń przyswaja wówczas dwie kwalifikacje zawodowe – Sprzedaż produktów i usług reklamowych oraz Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Kształcenie w obrębie każdej z nich zakończone jest egzaminem zewnętrznym. Po ich pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się dwa świadectwa potwierdzajace nabycie kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo po ukończeniu szkoły otrzymuje się ponadto dyplom potwierdzajacy kwalifikacje zawodowe.

Inną drogą ku zdobyciu tego zawodu jest nauka na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ) – jeśli posiada się świadectwo ukończenia liceum lub technikum.

Najlepiej sprawdzają się w tym zawodzie osoby posiadające uzdolnienia artystyczne, kreatywne, potrafiące myśleć w sposób abstrakcyjny, niezrażające się pracą w stresie, samodzielne i wytrwałe, potrafiące pracować szybko, bez trudu przechodzące od wykonywania jednego zadania do drugiego.

Dla technika organizacji reklamy otwierają się perspektywy pracy w rozmaitych instytucjach i firmach wymagających twórczego myślenia. Mogą to być: agencje reklamowe, agencje public relations, przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe (w działach marketingu i reklamy), biura ogłoszeń, agencje scenariuszowe, studia graficzne, agencje ds. kontaktów z prasą i kształcenia opinii publicznej.

Źródło: “Zawody administracyjne i usługowe Część II”