finan

Zawody związane z ekonomią, finansami i administracją

finanNiezmiennym zainteresowaniem cieszą się kierunki w dziedzinie finansów, ekonomii i administracji. Ich absolwenci nie mają większych problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

W grupie zawodów wiążących się z finansami, administracją i ekonomią plasują się takie zawody jak: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy, technik księgarstwa, technik archiwista, technik prac biurowych, technik administracji, technik handlowiec i sprzedawca.

Osoby posiadające wspomniane wykształcenie mogą pracować w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, bankach, urzędach i biurach, które w swoim profilu działalności przewidują zajmowanie się finansami i administracją.

Krótki opis niektórych zawodów z tej grupy:

Technik księgarstwa – przygotowuje, promuje i sprzedaje książki (zarówno w postaci papierowej, jak i na innych nośnikach), albumy, mapy, gry, płyty. Do jego obowiązków należy badanie rynku, zamawianie konkretnych pozycji, przygotowywanie ich do sprzedaży, doradzanie klientom.

Technik archiwista – przyjmuje, porządkuje, przechowuje, zabezpiecza i udostępnia materiały archiwalne.

Technik administracji – zajmuje się gromadzeniem informacji, dokumentacji, przygotowywaniem sprawozdań, porządkowaniem aktów prawnych i dokumentów, prowadzeniem korespondencji. Może pracować w urzędzie, kancelarii itp.

Technik prac biurowych – jest zawodem zarezerwowanym dla osób niewidomych i słabowidzących. Obejmuje zakres wiedzy i umiejętności pozwalających na wykonywanie prac biurowych.

Technik handlowiec – organizuje i prowadzi sprzedaż, zajmuje się reklamą i marketingiem, zarządza działalnością handlową w przedsiębiorstwie.

Źródło: “Zawody administracyjne i usługowe Część II