cyrk

Być artystą?

cyrkZawody z obszaru artystycznego to najmniej liczna grupa. Obejmuje ona 13 profesji w 3 grupach tematycznych: zawody związane z działalnością kulturalną, zawody związane z działalnością artystyczną oraz zawody związane z dźwiękiem.

Grupa zawodów związanych z działalnością kulturalną obejmuje profesje wiążące się z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej. Dotyczy to zawodów, których przedstawiciele organizują koncerty, festiwale, czy wystawy. Należą do niej: animator kultury, asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej oraz bibliotekarz. Kształcenie w tej grupie zawodów odbywa się wyłącznie na poziomie szkoły policealnej.

Animator kultury inicjuje i organizuje ewenty kulturalne (festiwale, konkursy, przeglądy, wystawy).

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej współpracuje z kierownikiem produkcji podczas przygotowania i organizacji produkcji filmu, serialu, spotu reklamowego, programu informacyjnego, czy publicystycznego.

Bibliotekarz realizuje zadania wiążące się z gromadzeniem zbiorów bibliotecznych, ich opracowywaniem i udostępnianiem. Uczestniczy ponadto w popularyzowaniu i promowaniu czytelnictwa.

W grupie zawodów związanych z działalnością artystyczną znajdują się: tancerz, aktor cyrkowy, aktor scen muzycznych, plastyk, złotnik-jubiler. Jak widać zgromadzeni są tutaj artyści różnych specjalności, łączy ich jednak fakt, że muszą posiadać szczególne predyspozycje, umiejętności i talenty. Oznacza to, że na przykład plastykiem może zostać ktoś posiadający umiejętności manualne, a tancerzem osoba muzykalna i dbająca o prawidłową postawę.

Praca tancerza polega na wykonywaniu rozmaitych tańców zgodnie z zaleceniami choreografa. Mogą to być tańce ludowe, współczesne, jazzowe, dawne, charakterystyczne. Tancerz solista występuje indywidualnie i może realizować własne koncepcje taneczne.

Artysta cyrkowy kształci się w zakresie umiejętności związanych z akrobatyką, gimnastyką, ekwilibrystyką, żonglerką, tańcem, pantomimą oraz elementami gry aktorskiej. W naszym kraju naukę w tym zawodzie da się podjąć tylko w Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej.

Aktor scen muzycznych występuje samodzielnie lub w ramach zespołu wokalnego, chóru czy zespołu tanecznego jako artysta form teatralnych, musicalowych, estradowych i operowych.

Plastyk zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem rozmaitych przedmiotów poczynając od tapety przez ceramikę, szkło, tkaniny, a na komputerach i witrynach sklepowych kończąc. Dba o estetykę otaczającego nas świata.

Złotnik-jubiler pracuje nad wyrobami jubilerskimi z metali szlachetnych (srebro, złoto, platyna) wykorzystywanymi jako ozdoby, przedmioty kultu religijnego, czy przedmioty użytkowe.

Zawody związane z dźwiękiem wymagają od osób je wykonujących dobrego słuchu i umuzykalnienia, ponieważ polegają przede wszystkim na słuchaniu i odtwarzaniu dźwięków. Należą tutaj: stroiciel fortepianów i pianin, technik budowy fortepianów i pianin, technik realizacji dźwięku, technik realizacji nagrań i nagłośnień oraz muzyk.

Stroiciel zajmuje się regulacją klawiatury i mechanizmu fortepianu/pianina.

Technik budowy fortepianów i pianin buduje i naprawia wspomniane instrumenty.

Technik realizacji dźwięku realizuje nagrania studyjne (słuchowiska, utwory muzyczne, reklamy radiowe), nagrania audiobooków (książek mówionych), zajmuje się, poza tym postprodukcją dźwięku (montaż i miksowanie nagrań audio).

Technik realizacji nagrań i nagłośnień pracuje przy nagraniach i nagłośnieniach rozmaitych imprez (koncerty, przeglądy, festiwale, imprezy sportowe), może też dbać o prawidłowe funkcjonowanie sprzętu nagłaśniającego w różnych instytucjach w rodzaju domów kultury, oper, filharmonii i teatrów.

Muzyk – instrumentalista, wokalista, bądź nauczyciel muzyki i rytmiki to jego specjalności. Jest to zawód, w którym pracuje się solo lub w zespole muzycznym, jako twórca muzyk może komponować utwory muzyczne dla siebie lub innych artystów.

Źródło: “Zawody artystyczne – czy to dla mnie?”