odkrywkowa

Zawody związane z eksploatacją złóż

odkrywkowaZawody, których przedstawiciele pracują przy wydobyciu surowców naturalnych należą do jednych z bardziej niebezpiecznych. Wymagają odpowiedzialności za siebie i innych oraz zdyscyplinowania. Decydować się na kształcenie w ich kierunku powinny osoby, które świadome są istniejącego ryzyka i nie boją się ciężkiej pracy.

Do grupy zawodów wiążących się z eksploatacją złóż należą: technik wiertnik, wiertacz, technik górnictwa odkrywkowego, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, górnik eksploatacji otworowej, technik górnictwa otworowego, górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, technik przeróbki kopalin stałych.

Technik wiertnik i wiertacz zajmują się obsługą maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas wiercenia. W Polsce ich praca jest realizowana przy wydobyciu gazu łupkowego, podczas akcji ratowniczych, ale też przy wykonywaniu usług na rzecz przedsiębiorstw komunalnych.

Technik górnictwa odkrywkowego i górnik odkrywkowej eksploatacji złóż pracują w kopalniach odkrywkowych, w których wydobywa się węgiel brunatny, rudy metali, piasek, żwir, czy kamień. Procesy wydobywcze odbywają się na powierzchni, nie wymagają schodzenia pod ziemię. Jest to więc doskonałe rozwiązanie dla osoby, która pragnie zostać górnikiem, ale wolałaby unikać przebywania w ciemności i zamkniętych przestrzeniach.

Technik górnictwa otworowego i górnik eksploatacji otworowej wykonują swoją pracę bezpośrednio podczas pozyskiwania gazu ziemnego, ropy naftowej, kopalin użytecznych i innych bogactw naturalnych.

Technik górnictwa podziemnego i górnik eksploatacji podziemnej wykonują prace związane z wydobywaniem złóż podziemnych, transportem dołowym urobku, niezbędnych materiałów oraz obsługą urządzeń mających zastosowanie przy wentylacji i klimatyzacji przestrzeni wyrobisk górniczych.

Źródło: “Jak wydobyć talent i uruchomić karierę – o zawodach obszaru mechanicznego Część II”