wybór

Wybór szkoły

wybórDecyzja o wyborze kierunku kształcenia nie jest łatwą. Zwłaszcza, że ma ją podjąć osoba młoda, nie zawsze do końca zdająca sobie sprawę z własnych umiejętności, a i realiów pracy w danym zawodzie. Dlatego nigdy nie powinna być podejmowana pod jakąkolwiek presją. Zanim zdecydujesz się na konkretny zawó, przeprowadź dokładną analizę samego siebie. Jakie są Twoje zainteresowania i zdolności? Co potrafisz robić, co Ci przychodzi z łatwością, co lubisz? Jaki masz temperament - czy preferujesz spokojne zajęcia wymagające skupienia, czy raczej czujesz się dobrze przy wykonywaniu prac związanych z podejmowaniem szybkich decyzji? Zastanów się, co jest dla Ciebie istotne: niezależność, sukces finansowy, czy pomaganie innym. Zbadaj rynek pracy. Oczywiście na tyle, na ile jesteś to w stanie zrobić z poziomu ucznia....

Czytaj więcej

cyrk

Być artystą?

cyrkZawody z obszaru artystycznego to najmniej liczna grupa. Obejmuje ona 13 profesji w 3 grupach tematycznych: zawody związane z działalnością kulturalną, zawody związane z działalnością artystyczną oraz zawody związane z dźwiękiem. Grupa zawodów związanych z działalnością kulturalną obejmuje profesje wiążące się z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej. Dotyczy to zawodów, których przedstawiciele organizują koncerty, festiwale, czy wystawy. Należą do niej: animator kultury, asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej oraz bibliotekarz. Kształcenie w tej grupie zawodów odbywa się wyłącznie na poziomie szkoły policealnej. Animator kultury inicjuje i organizuje ewenty kulturalne (festiwale, konkursy, przeglądy, wystawy). Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej współpracuje z kierownikiem produkcji podczas przygotowania i organizacji produkcji filmu, serialu, spotu reklamowego, programu informacyjnego, czy publicystycznego. Bibliotekarz realizuje zadania wiążące...

Czytaj więcej

odkrywkowa

Zawody związane z eksploatacją złóż

odkrywkowaZawody, których przedstawiciele pracują przy wydobyciu surowców naturalnych należą do jednych z bardziej niebezpiecznych. Wymagają odpowiedzialności za siebie i innych oraz zdyscyplinowania. Decydować się na kształcenie w ich kierunku powinny osoby, które świadome są istniejącego ryzyka i nie boją się ciężkiej pracy. Do grupy zawodów wiążących się z eksploatacją złóż należą: technik wiertnik, wiertacz, technik górnictwa odkrywkowego, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, górnik eksploatacji otworowej, technik górnictwa otworowego, górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, technik przeróbki kopalin stałych. Technik wiertnik i wiertacz zajmują się obsługą maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas wiercenia. W Polsce ich praca jest realizowana przy wydobyciu gazu łupkowego, podczas akcji ratowniczych, ale też przy wykonywaniu usług na rzecz przedsiębiorstw komunalnych. Technik górnictwa odkrywkowego i górnik odkrywkowej eksploatacji złóż...

Czytaj więcej