Oferta

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek skrawających

Miejsce szkolenia: Zawiercie


Opis szkolenia:

Pracownik zostanie przygotowany do wykonywania zadań wyznaczonych przez Partnera Programu, w tym m.in.:

 1. Przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych do planowanej obróbki,
 2. Wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
 3. Przygotowania stanowiska pracy (zgodnie z zaleceniami Partnera i zasadami BHP),
 4. Znajomość narzędzi oraz podstaw wykonywania i czytania rysunku technicznego,
 5. Czyszczenie i konserwacja obsługiwanych maszyn i urządzeń.

 

W/W szkolenie to propozycja pozwalająca przygotować do obsługi i nadzoru obrabiarek skrawających. Pozwala na poznanie podstaw obsługi obrabiarek: uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych. W skład warsztatu praktycznej nauki zawodu wchodzą: tokarki, frezarki, szlifierki.

Zadania operatora obrabiarek skrawających polegają na przygotowywaniu stanowiska pracy, ustawianiu parametrów, wykonywaniu i czytaniu rysunków technicznych oraz ustalaniu korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy. Operator obrabiarek odpowiedzialny jest za dokładność obróbki, czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.

tokarka-2tokarka

Nazwa zawodu: Pracownik utrzymania ruchu tłoczników

Miejsce szkolenia: Zawiercie


Opis szkolenia:

Pracownik utrzymania ruchu tłoczników zostanie przygotowany do wykonywania zadań wyznaczonych przez Partnera Programu:

 

 1. Umiejętność czytania rysunku technicznego (rysunek techniczny maszynowy),
 2. Znajomość podstaw materiałoznawstwa,
 3. Podstawy budowy maszyn (mechanika),
 4. Znajomość narzędzi oraz podstaw wykonywania i czytania rysunku technicznego,
 5. Czyszczenie i konserwacja obsługiwanych maszyn i urządzeń.
 6. Naprawa i regeneracja tłoczników, metody kształtowania za pomocą tłocznictwa.
 7. Projektowania procesów technologicznych dla wyrobów tłocznych.

 

Szkolenie to propozycja pozwalająca przygotować do obsługi i nadzoru hali tłoczni blach.

 

Zadania Pracowników utrzymania ruchu, związane z procesem tłoczenia na zimno, polegają na przygotowywaniu stanowiska pracy oraz ustawianiu parametrów. Do dyspozycji po stronie Partnera pozostają następujące maszyny: prasa mimośrodowa, hydrauliczna lub mechaniczna.

Nazwa zawodu: Narzędziowiec

Miejsce szkolenia: Zawiercie


Opis szkolenia:

 

Narzędziowiec zostanie przygotowany do wykonywania zadań wyznaczonych przez Partnera Programu, w tym, m.in.:

 

 1. Znajomości obsługi i budowy maszyn i urządzeń oraz narzędzi powierzonych
 2. Wykonywania konserwacji, napraw bieżących i remontów narzędzi oraz oprzyrządowania
 3. Wykonywania precyzyjnych, ręcznych prac ślusarsko-mechanicznych w zakresie remontowanych części maszyn, wycinanie, przecinanie, przerzynanie, prostowanie, przebijanie, pogłębianie, zwijanie sprężyn, skręcanie, i demontaż.
 4. Wykonywania ustawień i naprawa geometrii przyrządów produkcyjnych
 5. Obsługa podstawowych przyrządów pomiarowych: cyrkiel, macki pomiarowe oraz narzędzi potrzebnych do wykonywania prac ślusarskich wycinaki, przebijaki, itp.
 6. Umiejętność czytania rysunku technicznego i pracy z dokumentacją techniczną
 7. Podstawowa znajomość obsługi maszyn do obróbki metali: tokarka, frezarka, szlifierka kątowa, wiertarka, przecinarka.