kopalnia

Pracować w kopalni, ale jakiej?

kopalniaZawody związane z eksploatacją złóż mimo, że mają ze sobą wiele wspólnego, pozwalają na pracę w skrajnie odmiennych warunkach uzależnionych od metody wydobywania złóż. W związku ze sposobem przeprowadzania robót wydobywczych wyróżnia się: kopalnie otworowe, podziemne i odkrywkowe. Kopalnia otworowa jest zakładem górniczym, w którym złoża wydobywa się z głębi ziemi z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych i uzbrojonych odwiertów. Dotyczy to złóż soli kamiennej, siarki, wód mineralnych, ropy i gazu. Podczas eksploatacji złoża stan skupienia kopaliny lub składnika użytecznego może być zmieniony ze stałego na ciekły bądź gazowy. Proces ten może przebiegać w drodze ciągów reakcji chemicznych, biochemicznych lub fizycznych (rozpuszczalniki, bakterie, ciepło). Kopalnia podziemna (lub głębinowa) to zakład górniczy, gdzie złoże kopaliny eksploatowane jest w głębi ziemi, a jej wydobycie...

Czytaj więcej

wieś

Wieś sielska, anielska

wieśCo do walorów obszarów wiejskich nie należy nikogo przekonywać. Jednak, jeśli się chce skorzystać z turystyki wiejskiej, jak szukać interesujących i odpowiadających naszym gustom obiektów? Pomoże w tym technik turystyki wiejskiej. Przedstawiciel tego zawodu może pracować w instytucjach administracji samorządowej lub państwowej, czy kulturalnej, a także w gospodarstwie agroturystycznym. Wykonując swoje obowiązki we wspomnianych instytucjach zajmuje się opisywaniem i promocją walorów turystycznych regionów geograficznych, inspiruje lokalne ewenty, projektuje i opisuje w oparciu o mapy trasy podróży. Podejmuje się poza tym określenia wpływu rozwoju turystyki na środowisko naturalne. Natomiast podczas pracy w agroturystyce zajmuje się przygotowywaniem i sprzedażą imprez oraz usług turystycznych; realizowaniem usług turystycznych i ich rozliczaniem; prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego (z uwzględnieniem zasad gospodarowania odpadami); rozpoznawaniem i nauką rozpoznawania gatunków...

Czytaj więcej

hotel

W branży hotelarskiej

hotelOsoby posiadające wykształcenie w kierunku technika hotelarstwa lub pracownika pomocniczego obsługi hotelowej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, ale też na promach i statkach pasażerskich. Czyli wszędzie tam, gdzie przyjmuje się i obsługuje gości. Praca w zakładzie o charakterze hotelowym związana jest z dokonywaniem rezerwacji usług hotelarskich, obsługą przyjeżdżających i wyjeżdżających gości, utrzymaniem czystości i porządku we wnętrzach, przygotowaniem i podawaniem posiłków, organizowaniem usług dodatkowych takich, jak: konferencje, cateringi, animacja czasu wolnego. W zależności od usposobienia mając zawód należący do grupy zawodów hotelarskich można podjąć pracę zarówno przy bezpośredniej obsłudze klienta (konieczna jest wówczas łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność autoprezentacji) - np. jako recepcjonista; jak również nieco bardziej w tle - przy obsłudze pokoi, czy restauracji. Decydując się...

Czytaj więcej