fabryka

Która branża najbezpieczniejsza?

fabrykaBlisko 1/3 wypadków przy pracy, jaka miała miejsce w pierwszym kwartale tego roku, miała miejsce w przemyśle. Ponad połowa z nich wynikała z niewłaściwego postępowania pracownika. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2017 roku odnotowano 4894 wypadki przy pracy w sektorze przemysłowym. Spośród nich 60 zostało uznanych za ciężkie, 4 okazały się śmiertelne, w 4830 pracownicy doznali lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Największa ilość wypadków wydarzyła się w zakładach prowadzących produkcję artykułów spożywczych (886). Jako ciężkie w tej grupie zostało uznanych 8 wypadków, nie było żadnego śmiertelnego. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o wypadkowość, znalazł się przemysł metalurgiczny (659), zanotowano tu 1 wypadek śmiertelny, 11 ciężkich i 647 lekkich. Jak podaje "Monitoring Rynku Pracy" do ponad 60% wypadków doszło wskutek niewłaściwego działania...

Czytaj więcej

elektryczność2

Przeciwdziałanie wypadkom w zawodzie elektryka – montera szaf sterujących

elektryczność2Do pracy na stanowisku elektryka - montera szaf sterujących powinny być dopuszczane wyłącznie osoby posiadające uprawnienia elektryczne typu "E". Stanowisko pracy winno być bez progów i śliskich powierzchni, jego powierzchnia powinna być równa. Dojście do niego powinno być wygodne i bezpieczne. Jego wysokość w świetle nie powinna być wyższa niż 2 m. Przejście pomiędzy ścianami lub maszynami powinno mieć co najmniej 0,75 m, a przy ruchu dwukierunkowym 1 m. Wysokość pomieszczenia pracy stałej (jeśli występują szkodliwe warunki) powinna w świetle wynosić 3,3 m. Jeżeli w pomieszczeniach wykonuje się pracę fizyczną, powinna tam panować temperatura co najmniej 14 stopni Celsjusza. Stanowisko pracy powinno mieć w miarę możliwości oświetlenie naturalne, które można uzupełnić sztucznym źródłem światła nad miejscem obróbki materiału. Światło nie...

Czytaj więcej

mecha

Profilaktyka w pracy samochodowego mechanika

mechaAby zapewnić możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy, należy zastosować szereg działań profilaktycznych dostosowujących stanowisko pracy mechanika samochodowego. Obejmują one zarówno stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, jak i właściwą infrastrukturę. Przystępując do pracy mechanik samochodowy powinien mieć na nogach obuwie ze spodami antypoślizgowymi. We wszystkich wymagających tego przypadkach powinien stosować środki ochrony oczu (gogle, okulary ochronne, tarcze spawalnicze z szybą chroniącą przed ultrafioletem przy spawaniu). Przy niektórych czynnościach powinien używać rękawic antywibracyjnych oraz ochronników słuchu. Przy zagrożeniu kontaktem z czynnikami chemicznymi powinien wykorzystywać rękawice chroniące przed tym typem zagrożenia. Przy czynnościach spawalniczych powinien mieć na sobie stosowne ubranie spawalnicze. Aby unikać możliwości zatrucia powinien stosować węże do odprowadzania spalin przy wjeździe i po uruchamianiu silnika za każdym razem. Na bieżąco powinny...

Czytaj więcej