szkoła

Reforma generuje zwolnienia?

szkołaZe względu na reformę edukacji od 1 września ma stracić pracę 9,4 tysiąca nauczycieli. 22 tysiące ma nie mieć całego etatu. Zwolnienia dotkną także personelu administracyjnego i obsługi. Tak informuje Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przytacza tu dane z arkuszy organizacyjnych szkół pochodzących z 16 województw. Z powodu reformy edukacji zlikwidowanych zostanie 7,5 tysiąca szkół gimnazjalnych. Według zapewnień minister edukacji ani uczniowie, ani rodzice, czy nauczyciele nie mieli nawet zauważyć tej zmiany. Tymczasem, jak wynika z danych ZNP pracę straci 9389 nauczycieli, z tego 5189 dostało wypowiedzenie, a 4200 nie przedłużono czasowej umowy o pracę. W samej tylko Warszawie straci zatrudnienie 1235 nauczycieli i 900 osób stanowiących personel szkolnej administracji i obsługi. Dane, jakimi dysponuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, pochodzą...

Czytaj więcej

chair

Czystki na dyrektorskich stołkach

chairPrzekształcenie szkół podstawowych w powszechne może stać się pretekstem do zmian w kadrze administracyjnej. Tego obawiają się dyrektorzy szkół. Wrzesień 2017 roku ma zapoczątkować przekształcanie sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioklasowe szkoły powszechne. Gimnazja mają być stopniowo likwidowane. W związku z przekształcaniem szkół w zupełnie nowe formacje, będzie trzeba rozpisać kilkanaście tysięcy konkursów na ich kierowników (aktualnie funkcjonuje około 11,5 tysiąca samorządowych szkół podstawowych). Nie jest powiedziane, że ich obecni dyrektorzy wygrają konkursy. Dodatkowa niepewność wynika z faktu, że zmianie ulegną reguły przeprowadzania konkursu. Inne będą proporcje w komisji konkursowej – wyrówna się ilość przedstawicieli organu prowadzącego (samorządu) i kuratorium. Dotąd przeważającą ilość głosów posiadał ten pierwszy. Co istotne – w sytuacji, kiedy do konkursu nikt się nie zgłosi, samorząd, jako...

Czytaj więcej

gimn

Głównie pierwszaki uważają, że w szkole przestrzega się praw ucznia

gimnFundacja Pokolenia i Ośrodek Analiz Społecznych przeprowadziły badania odnośnie poziomu przestrzegania praw ucznia. Półroczne badania nie przyniosły zachwycających efektów. Badania zakrojono na szeroką skalę. Objęły one zarówno nauczycieli, uczniów, jak i ich rodziców. Jednym ze sprawdzanych elementów było przestrzeganie praw ucznia. Przeprowadzono w tym celu analizę statutów poszczególnych placówek, a następnie porównano je ze stanem faktycznym (łącznie z udziałem w lekcjach i przeprowadzaniem wywiadów). Podczas wypełniania ankiet nauczyciele, rodzice i uczniowie mieli możliwość wypowiedzenia własnego zdania na temat przestrzegania praw uczniowskich w konkretnych szkołach. Nauczyciele i gros rodziców uważali, że prawa uczniów są przestrzegane. Innego zdania był co trzeci uczeń. W ich ankietach pojawiały się następujące wypowiedzi: „Młodzież nie ma prawa głosu”, „Uczeń nigdy nie ma racji”, „Jak coś zaproponujemy,...

Czytaj więcej