exam

Kwalifikacje – o co tu chodzi?

examKwalifikacje jest to zestaw wiedzy i umiejętności, po opanowaniu którego dana osoba może realizować konkretne zadania i wykonywać konkretne czynności. Każdy zawód składa się z jednej do trzech kwalifikacji. W roku szkolnym 2012/2013 po raz pierwszy w zawodach szkolnictwa zawodowego zostały wydzielone kwalifikacje. Każdą z kwalifikacji wyróżnionych w danym zawodzie należy potwierdzić poprzez zdanie zewnętrznego egzaminu zawodowego. Otrzymuje się wówczas świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie. Dyplom potwierdzający zdobycie konkretnego zawodu można otrzymać wyłącznie wtedy, gdy zda się egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie, a ponadto ma się ukończone technikum lub liceum. Zawód można zdobywać w szkole (szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna), ale też na kwalifikacyjnym kursie zawodowym (KKZ) - to w odniesieniu osób dorosłych. Podobnie, jak w przypadku...

Czytaj więcej

univ

Zintegrowany system kwalifikacji

univUstawa o ZSK ujednolica polski system kwalifikacji dzięki utworzeniu Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Dotąd funkcjonowało niezależnie obok siebie nadawanie kwalifikacji przez szkoły i uczelnie oraz nadawanie ich przez branżowe instytucje i firmy szkoleniowe. Stworzenie nowych instrumentów w postaci Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZRK) jest krokiem w kierunku dostosowywania się Polski wobec wymagań Komisji Europejskiej. Funkcję nadzoru pełnić będzie minister edukacji. Do tej pory przepisy regulujące pozyskiwanie kwalifikacji obejmowały 2 niezależne systemy. Jeden - w szkolnictwie wyższym, drugi - w oświacie. PRK obejmuje poziomy kwalifikacji nabyte podczas kształcenia formalnego (od szkoły podstawowej po doktorat), kształcenia pozaformalnego (kursy, szkolenia, warsztaty) i nieformalnego (w pracy, e-learning). Początkowo funkcjonowanie systemu ma być finansowane z funduszy unijnych. Z...

Czytaj więcej

kombajn

Nowe zawody – Klasyfikacja zawodów poszerzona

kombajnNowelizacja Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadziła dodatkowe zawody. Dzięki temu rynek pracy ma stać się bardziej przyjazny dla młodych ludzi. Nowe zawody mają wypełnić niszę, jaka utworzyła się w bieżących warunkach na rynku pracy. Jednym z nich jest kierowca mechanik. Osoby wykształcone w tym kierunku będą miały większe szanse na zatrudnienie niż dysponujące tylko umiejętnościami mechanika, bądź tylko kierowcy. Kolejną nowością jest technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Dzięki zdobyciu kwalifikacji w tym zawodzie absolwent będzie potrafił nie tylko posługiwać się nowoczesnymi maszynami rolniczymi, ale będzie mógł szukać zatrudnienia również w punktach zajmujących się ich sprzedażą. Nowym zawodem jest także jeździec. Masię on stać nadzieją na odbudowę polskich sportów konnych, ale też stanowić furtkę do zagranicznej kariery w...

Czytaj więcej