wyniki

Wyniki egzaminów maturalnych

wyniki30 czerwca poznamy wyniki egzaminów maturalnych. Uzyskane wyniki to nie jedyny problem po stronie maturzystów. Zgodnie z informacją podaną przez CKE oficjalne wyniki matur będą przekazane do wiadomości ostatniego dnia czerwca w szkołach. Można też zapoznać się z nimi za pośrednictwem internetu. Jest to droga dla niecierpliwych, ponieważ można się będzie zalogować na stronie konkretnej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zaraz po północy i sprawdzić jakie wyniki uzyskało się z danego przedmiotu. Należy przy tym wejść w panel logowania, podać numer PESEL i hasło, jakie otrzymało się wcześniej we własnej placówce oświatowej. Zawsze jednak pojawia się ryzyko przeciążenia serwerów i spowolnienia lub nawet zawieszenia strony, a wówczas nie każdy dowie się od razu, czy powiodło mu się na maturze. W tym roku...

Czytaj więcej

kalendarz

Terminy egzaminów 2017 już ustalone

kalendarzCKE podała do publicznej wiadomości, kiedy odbędą się pisemne egzaminy gimnazjalne i maturalne w roku szkolnym 2016/2017. O terminach ustnych matur zadecydują zespoły egzaminacyjne w poszczególnych szkołach. Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017 odbywać się będzie między 19, a 21 kwietnia 2017 roku. Pierwszego dnia do rozwiązania będą zadania z języka polskiego, historii i WOS. Drugiego czas na zadania matematyczno – przyrodnicze. Trzeciego odbędzie się egzamin z języka obcego – nowożytnego (poziom podstawowy o 9.00 i rozszerzony o 11.00). O tym, jakie wyniki uzyskali gimnazjaliści, będzie wiadomo w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Poszczególni uczniowie poznają ilość zdobytych przez siebie punktów, a Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego. Pisemna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie...

Czytaj więcej

exam

Nowe zasady odwoływania się od wyników matury

examProjekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty został zaakceptowany przez Radę Ministrów. Szykują się duże zmiany. Z początkiem 2017 roku pojawi się możliwość odwoływania się od wyników otrzymanych w pisemnej części egzaminów - zarówno maturalnego, jak i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Organem odwoławczym będzie niezależne Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego funkcjonujące przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nowością jest możliwość wglądu do prac egzaminacyjnych z dokonaniem ich fotografii, która staje się dostępna również dla uczniów zdających egzamin gimnazjalny. Aparat fotograficzny już w bieżącym roku szkolnym wykorzystywać mogły natomiast osoby zdające maturę oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty [Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425]. źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rada-ministrow-przyjela-projekt-zmian-w-ustawie-o-systemie-oswiaty.html

Czytaj więcej