kobieta

Czy kobieta może zostać mechanikiem?

kobietaNie ma przeciwwskazań, żeby zawód mechanika samochodowego wykonywała kobieta. Jednak wymagać od niej będzie on wiele sił i samozaparcia. Zauważa się ostatnio trend w kierunku kształcenia zawodowego. Coraz częściej młodzi ludzie zamiast szkoły wyższej wybierają drogę kształcenia zawodowego. Ostatnie lata pokazały, że wciąż brakuje specjalistów z fachem w ręku. Jednym z kierunków, po których zatrudnienie jest niemal pewne, jest zawód mechanika samochodowego. Wymaga on umiejętności analitycznego myślenia i nieustannego poszerzania swojej wiedzy z tego względu, że rynek motoryzacyjny ulega ciągłym zmianom. Nowe technologie pojawiają się praktycznie z miesiąca na miesiąc. Nie ma wątpliwości, że zawód ten wymaga od kandydata i pracownika wiele nauki. Ale jak właściwie można go zdobyć? Wiele ścieżek prowadzi do uzyskania zawodu mechanika samochodowego. 1) Można zdecydować...

Czytaj więcej

mecha

Profilaktyka w pracy samochodowego mechanika

mechaAby zapewnić możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy, należy zastosować szereg działań profilaktycznych dostosowujących stanowisko pracy mechanika samochodowego. Obejmują one zarówno stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, jak i właściwą infrastrukturę. Przystępując do pracy mechanik samochodowy powinien mieć na nogach obuwie ze spodami antypoślizgowymi. We wszystkich wymagających tego przypadkach powinien stosować środki ochrony oczu (gogle, okulary ochronne, tarcze spawalnicze z szybą chroniącą przed ultrafioletem przy spawaniu). Przy niektórych czynnościach powinien używać rękawic antywibracyjnych oraz ochronników słuchu. Przy zagrożeniu kontaktem z czynnikami chemicznymi powinien wykorzystywać rękawice chroniące przed tym typem zagrożenia. Przy czynnościach spawalniczych powinien mieć na sobie stosowne ubranie spawalnicze. Aby unikać możliwości zatrucia powinien stosować węże do odprowadzania spalin przy wjeździe i po uruchamianiu silnika za każdym razem. Na bieżąco powinny...

Czytaj więcej

mechanik

BHP w pracy mechanika samochodowego

mechanikLista zagrożeń, z którymi styka się w swojej pracy mechanik samochodowy jest szczególnie rozbudowana. Osoba planująca karierę w tym zawodzie powinna być tego świadoma, zanim podejmie decyzję odnośnie swojej dalszej edukacji. Czynniki środowiskowe związane z wykonywaniem zawodu mechanika mogące wywoływać niekorzystny wpływ na stan zdrowia to: - czynniki mogące powodować wypadki - czynniki fizyczne - czynniki chemiczne i pyły - czynniki biologiczne - czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy. Czynniki mogące powodować wypadki: 1. Możliwość doznania urazu przy upadku z wysokości (praca na drabinie, podnoszonej platformie, kanale, schodach itp.). 2. Możliwość urazu w skutek potknięcia się, pośliźnięcia i upadku (przemieszczanie się po nierównych, śliskich, mokrych nawierzchniach). 3. Możliwość urazów w efekcie kontaktu z ruchomymi elementami urządzeń mechanicznych (np....

Czytaj więcej