elektryczność2

Przeciwdziałanie wypadkom w zawodzie elektryka – montera szaf sterujących

elektryczność2Do pracy na stanowisku elektryka - montera szaf sterujących powinny być dopuszczane wyłącznie osoby posiadające uprawnienia elektryczne typu "E". Stanowisko pracy winno być bez progów i śliskich powierzchni, jego powierzchnia powinna być równa. Dojście do niego powinno być wygodne i bezpieczne. Jego wysokość w świetle nie powinna być wyższa niż 2 m. Przejście pomiędzy ścianami lub maszynami powinno mieć co najmniej 0,75 m, a przy ruchu dwukierunkowym 1 m. Wysokość pomieszczenia pracy stałej (jeśli występują szkodliwe warunki) powinna w świetle wynosić 3,3 m. Jeżeli w pomieszczeniach wykonuje się pracę fizyczną, powinna tam panować temperatura co najmniej 14 stopni Celsjusza. Stanowisko pracy powinno mieć w miarę możliwości oświetlenie naturalne, które można uzupełnić sztucznym źródłem światła nad miejscem obróbki materiału. Światło nie...

Czytaj więcej

elektryczność

Zagrożenia dla montera szaf sterujących

elektrycznośćPracownik wykonujący prace związane z montażem szaf sterujących ma na bieżąco do czynienia z wadliwie działającymi urządzeniami i przewodami pod napięciem. Stąd jego praca niesie ze sobą ryzyko porażenia prądem. Innym zagrożeniem dla jego zdrowia jest pozostawanie długo w pozycji siedzącej, wykonywanie powtarzających się czynności, a niekiedy przenoszenie ciężkich ładunków. Poszczególne czynniki środowiska mogące niekorzystnie wpływać na stan zdrowia elektryka - montera szaf sterowniczych można pogrupować w następujące zespoły: - czynniki mogące powodować wypadki - czynniki fizyczne - czynniki chemiczne i pyły - czynniki biologiczne - czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy. Czynniki mogące powodować wypadki: 1. Możliwość upadku z wysokości przy instalowaniu szafy. 2. Możliwość wypadku komunikacyjnego w drodze do klienta. 3. Możliwość urazu przy podnoszeniu i...

Czytaj więcej

szafa

Elektryk – monter szaf sterowniczych

szafaOsoba zatrudniona na stanowisku elektryka - montera szaf sterowniczych w ramach swoich obowiązków wykonuje wszelkie czynności związane z montażem szaf sterowniczych. Zajmuje się też ich kontrolą, transportowaniem, instalacją u klienta. Powinna posiadać uprawnienia elektryczne typ "E". Monter reperuje szafy sterownicze przy użyciu narzędzi ręcznych i elektrycznych przyborów pomiarowych. Bada dane urządzenie w poszukiwaniu ewentualnych uszkodzeń o charakterze mechanicznym, rozkłada je na części. Kontroluje przewody instalacji elektrycznej pod kątem przebicia, używa przy tym omomierzy, woltomierzy i innych mierników prądu. Zdefektowane przewody instalacji elektrycznej wymienia używając do pomocy przy tym ręcznych narzędzi, zgrzewarki punktowej i lutownicy. Spośród czynności, które wykonuje elektryk - monter szaf sterowniczych wymienić można: projektowanie i wykonanie szaf sterowniczych, współpracę z tokarzami, frezerami i spawaczami (przy tworzeniu poszczególnych elementów...

Czytaj więcej