absolwenci

Zawodówki produkują bezrobotnych?

absolwenciSzkoły zawodowe nie dostosowują się do aktualnych potrzeb rynku pracy. Skutkiem czego opuszcza je gros absolwentów, którzy potencjalnie nie uzyskają zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Już teraz wiadomo, że spośród osób, które ukończyły edukację w szkołach zawodowych i pozostają bez pracy najwięcej jest sprzedawców, kucharzy, fryzjerów i mechaników samochodowych. Jednak w żaden sposób nie powoduje to modyfikowania kierunków kształcenia przez szkoły zawodowe, które wolą wypuszczać absolwentów mających niewielkie szanse na zatrudnienie, niż skłonić kadrę nauczycielską własnej szkoły do przekwalifikowania się. Aby znaleźć wyjście z tej sytuacji nad tym problemem pracują wspólnie trzy ministerstwa: Edukacji Narodowej, Rozwoju i Rodziny. Rzecz nie wygląda ciekawie, bo aktualnie największa część uczniów szkół zawodowych uczy się właśnie na kierunkach grożących bezrobociem. Z czego wynika brak kompatybilności...

Czytaj więcej

zaw

Po zawodówce – nie tak różowo…

zawOsoby, które ukończyły edukację w szkole zawodowej, lub technikum oceniają optymistycznie swoje szanse na przyszłe zatrudnienie. Realia polskiego rynku pracy podcinają im skrzydła. TNS zrealizowało na zlecenie Gumtree badanie „Aktywni +. Młodzi fachowcy na rynku pracy”. Analiza miała zobrazować aktualną sytuację absolwentów szkół średnich, ich spojrzenie na własne szanse na znalezienie wymarzonej/odpowiedniej pracy oraz stan faktyczny. I chociaż osoby kształcące się w szkołach zawodowych i technikach z optymizmem patrzą w przyszłość i uważają, że są lepiej przygotowane niż ich rówieśnicy z liceów ogólnokształcących, ich sytuacja na rynku pracy wcale nie jest aż tak satysfakcjonująca. Szok przychodzi po próbach znalezienia pierwszej pracy. Wówczas trzy czwarte respondentów jest zdania, że pozyskanie zatrudnienia w Polsce jest znacznie trudniejsze niż w innych krajach Unii...

Czytaj więcej

edu2

Defekty „Pracy dla młodych”

edu2Program „Praca dla młodych” opracowany przez Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Niektórzy przedsiębiorcy i młodzi pracownicy mieli więc już szansę bliżej się z nim zapoznać. I jak to bywa nie wszyscy są zachwyceni. Współcześni absolwenci oczekują szybkiego rozwoju i idącego za nim awansu. Z pewnością najniższa krajowa i uwiązanie przez 2 lata do jednego pracodawcy nie jest w tym kontekście szczytem marzeń. Z drugiej strony co piąty młody człowiek pozostaje bez pracy, co plasuje nas na siódmej pozycji niechlubnej listy krajów posiadających największy odsetek bezrobocia w tej grupie wiekowej (spośród państw Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej). Z tego względu program może się okazać jednak korzystny dając szansę na zdobycie doświadczenia i...

Czytaj więcej