ciąża

Kobieta w ciąży a praca tymczasowa

ciążaNowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych zapewnia pracownikom świadczącym pracę w ten sposób lepszą ochronę. Szczególnie korzystne rozwiązania pojawiły się dla kobiet w ciąży. Na mocy zmian wprowadzonych przez nowelizację ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych kobiety, które pracują w oparciu o umowę tymczasową, a które będą w ciąży (po trzecim miesiącu ciąży) będą miały obligatoryjnie przedłużaną umowę aż do czasu rozwiązania, to jest do dnia, w którym pozyskają prawo do świadczeń macierzyńskich. Agencja pracy tymczasowej ma obowiązek taką umowę zawrzeć. Zmiany pojawiają się także w odniesieniu do wynagrodzenia za pracę. Od teraz pracodawca użytkownik jest zobowiązany przedstawić do wglądu agencji pracy tymczasowej regulacje wewnętrzne odnoszące się do sposobów wynagradzania pracowników oraz informować o każdej ze zmian zasad wynagradzania. Ustawa nakłada...

Czytaj więcej

sezon

Nowinki w pracy tymczasowej

sezonNowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wraz z pierwszym dniem czerwca 2017 roku wprowadza zmiany odnośnie zatrudniania i wynagradzania pracowników tymczasowych. Mają oni powody do radości. Korzyści z pracy tymczasowej doceniają pracodawcy działający w branżach sezonowych. Dotyczy to przede wszystkim sfery gastronomii, produkcji, logistyki, usług. Ale też sytuacji, kiedy wystepują niedobory pracowników (nieobecności, zbyt mała ilość pracowników zatrudnionych na stałe). Z kolei niektórzy pracownicy preferują pracę tymczasową, kiedy inny rodzaj zatrudnienia kolidowałby z ich innymi obowiązkami (np. opieka nad dzieckiem, szkoła, stała, ale niesatysfakcjonująca finansowo praca). Stroną zatrudniającą w przypadku pracy tymczasowej jest agencja pracy tymczasowej. To ona podpisuje umowę z daną osobą, wypłaca jej wynagrodzenie, zgłasza ją do ubezpieczenia społecznego. Tymczasem praca jest w rzeczywistości świadczona na rzecz pracodawcy...

Czytaj więcej

urlop

Urlop dla pracownika tymczasowego

urlopTakże osoba pracująca sezonowo ma prawo do urlopu. Jest to jedno z podstawowych praw pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę. Są jednak szczególne zasady dotyczące osób pracujących za pośrednictwem agencji. W odniesieniu do pracowników tymczasowych istnieje oczywiście prawo do urlopu wypoczynkowego – jednak dopiero po przepracowaniu co najmniej 1-go pełnego miesiąca. Nie istnieje możliwość skorzystania z urlopu zaliczkowego, czy też proporcjonalnego do ilości przepracowanych dni. Przy czym liczy się każdy dzień, przez który pracownik pozostawał do dyspozycji pracodawcy, bez względu na to, czy w tym czasie świadczył pracę, czy nie i to niezależnie od wymiaru pracy. W przypadku, gdy umowy są krótsze niż miesiąc, bo może się i tak zdarzyć, poszczególne kontrakty są sumowane, a prawo do urlopu...

Czytaj więcej