szkoła2

Rok szkolny wystartuje z opóźnieniem

szkoła2Dyrektorzy szkół podstawowych ostrzegają, że w ich placówkach zmiany narzucone przez reformę oświaty nie zdążą być wprowadzone wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Opóźnienie wyniesie miesiąc, może więcej. Zmiany, o których mowa, to nie tylko wyposażenie pracowni i bibliotek z uwzględnieniem potrzeb uczniów klas siódmych, ale także prace nad połączeniem dotychczasowej podstawy programowej z nową podstawą dla klas siódmych. Jest to nie lada wyzwanie zważywszy na to, że nowe prawo oświatowe liczy sobie setki przepisów. Kłopotliwa może być sytuacja uczniów, którzy nie otrzymali promocji do drugiej klasy gimnazjum. Trafią oni do siódmej klasy szkoły podstawowej i w konsekwencji będą w ciągu dwóch lat musieli przerobić materiał, na który w gimnazjum przewidziano trzy lata. Zmiany odniosą się także do rady rodziców....

Czytaj więcej

szkoła

10 godzin z doradcą zawodowym

szkołaSzkoły podstawowe otwierają się na doradców zawodowych. Uczniowie siódmych klas w nowym roku szkolnym mają mieć z nimi minimum 10 godzin zajęć. Czy to wystarczy - zweryfikuje rzeczywistość. Zmiany w systemie edukacji oprócz faktu oczywistego związanego z likwidacją gimnazjów i zmianą długości okresu nauki w szkołach podstawowych, liceach i technikach obejmują również subtelniejsze działania związane ze zwiększonym naciskiem na pomoc uczniowi w wyborze odpowiedniej dla niego ścieżki zawodowej. Uczniowie klas siódmych będą mieli zapewnionych co najmniej 10 godzin, podczas których odbywać się będą konsultacje z doradcą zawodowym. Nie jest to dużo, nie ulega jednak wątpliwości, że to zmiana na lepsze. Podczas zajęć z doradcą zawodowym młodzi ludzie będą poznawać bliżej dostępne zawody, rynek edukacyjny i rynek pracy. Zostaną uświadomieni co...

Czytaj więcej

KREDA

Problemy kadrowe po reformie edukacji

KREDASzczegółowe rozwiązania poznamy jesienią. Już teraz jednak wiadomo, że w związku z reformą edukacji samorządy będą musiały uporać się z nie lada problemem natury organizacyjnej - jeszcze niedawno obowiązywała reguła, by szkoła podstawowa i gimnazjum rozlokowane były w osobnych budynkach (w wyjątkowych przypadkach, jeśli budynek posiadał osobne wejścia dopuszczalna była współegzystencja w nim 2 typów szkół). Teraz, kiedy gimnazja ulegną likwidacji, do szkół podstawowych uczęszczać będzie więcej uczniów, wiązać się to będzie z koniecznością dostosowania budynków do zmienionej sytuacji, a co za tym idzie, z nakładami finansowymi. Wprowadzone zmiany pociągną za sobą również reorganizację w kadrach. Jako, że nie będą już istnieć Zespoły Szkół (łączące w sobie podstawówki i gimnazja) zlikwidowane zostaną etaty dyrektorów tych zespołów. Pracę straci też część...

Czytaj więcej