money

Na co pieniądze dla młodych?

moneyPracodawcy mogą już korzystać z pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie stanowisk pracy dla osób młodych, które nie ukończyły jeszcze trzydziestego roku życia. Opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt zakłada przyznawanie funduszy w tym celu przez okres trzech lat. Pieniądze na refundację kosztów ponoszonych w związku z zatrudnieniem pracownika pochodzą z Funduszu Pracy. Na realizację programu „Praca dla młodych” wygospodarowano 2,8 miliarda złotych. Będą one konkretnie przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, jak też nagród finansowych. Środki te zostaną rozłożone na poszczególne powiaty w proporcjach uzależnionych od lokalnej sytuacji na rynku pracy. Najwyższą pulę na dofinansowanie zatrudnienia w projekcie przewidziano dla Radomia i jego powiatu (40,3 miliona złotych), miasta stołecznego Warszawy (26,3 miliona) oraz Ostrołęki i jej powiatu...

Czytaj więcej

mlodzi2

Etat gwarantowany na 2 lata

mlodzi2Ministerstwo pracy wyszło naprzeciw osobom młodym mającym trudności z pozyskaniem zatrudnienia. Opracowany przez nie program „Praca dla młodych” ma ułatwić wejście na rynek pracy stu tysiącom osób, które nie ukończyły jeszcze 30-go roku życia i pozostają bezrobotne. Będą one mogły świadczyć pracę przez co najmniej 24 miesiące zyskując tym samym stabilne zatrudnienie i nabywając zawodowe doświadczenie. Problem z wejściem na rynek pracy istnieje nie od dziś. Od stycznia tego roku Resort finansów podjął szerzej zakrojone działania, by jemu zaradzić. Dzięki programowi, który został opracowany przez ministerstwo, zatrudnienie ma pozyskać 100 tysięcy osób zarejestrowanych w Urzędach Pracy jako bezrobotne, a które nie ukończyły jeszcze 30 lat życia. Program ma gwarantować nieprzerwane zatrudnienie u jednego pracodawcy przez okres dwóch lat. Pensja w...

Czytaj więcej

mlodzi

Młodzi – refundacja kosztów zatrudnienia

mlodziDzięki przystąpieniu do programu „Praca dla młodych” pracodawca zyskuje refundację kosztów związanych z zatrudnieniem nowego pracownika (bezrobotny, do 30 roku życia) przez okres jednego roku. Musi tylko zobowiązać się do jego zatrudnienia na dalsze 12 miesięcy. Na funkcjonowaniu programu zyskują przede wszystkim młodzi, ale i zatrudniający ich przedsiębiorcy także na tym korzystają, ponieważ przez pierwszy rok udziału w programie będą oni otrzymywać refundację kosztów ponoszonych w związku z zatrudnieniem bezrobotnego na pełen etat. Przyjmując do pracy osobę młodą w ramach wspomnianego programu pracodawca zobowiązuje się jednocześnie do zatrudnienia jej na kolejny rok. W tym czasie jednak nie otrzymuje już z tego tytułu żadnego dofinansowania. Przystąpienie przez przedsiębiorcę do programu wiąże się z koniecznością udania się do Urzędu Pracy (zlokalizowanego w...

Czytaj więcej