plasma

Cięcie plazmą

plasmaCięcie plazmą jest jedną z wielu umiejętności spawacza. Ale co to właściwie jest ta plazma? Plazma jest nazywana czwartym stanem skupienia, jako że posiada szereg charakterystycznych cech, które czynią ją tak wyjątkową. Jest zjonizowaną materią, która przypomina gaz. Składa się zarówno z cząsteczek obojętnych, jak i naładowanych (zjonizowane atomy oraz elektrony), ale ogólnie plazma jest obojętna elektrycznie. Przez wzgląd na dużą ilość jonów o różnych ładunkach oraz obecność swobodnych elektronów plazma świetnie przewodzi prąd elektryczny. Jednak jej opór w przeciwieństwie do metalu, maleje wraz ze wzrostem temperatury. Gazem plazmotwórczym stosowanym w praktyce jest powietrze. Zazwyczaj używa się argonu, wodoru, azotu, dwutlenku węgla albo mieszanin (argon - hel, argon - wodór). Strumienia plazmy używa się do cięcia materiałów, które przewodzą prąd,...

Czytaj więcej

spawacz3

Dolegliwości zawodowe “oko łukowe”

spawacz3Hutnik i spawacz zaliczają się do zawodów szczególnie narażonych na uszkodzenia narządów wzroku. Pracownikowi bowiem zagraża nie tylko uraz mechaniczny, ale i czynniki termiczne i fotochemiczne. A przed tym nie tak łatwo się chronić. Ryzyko uszkodzenia oka przez urazy mechaniczne jest stosunkowo łatwe do zniwelowania - wystarczą mało skomplikowane środki ochrony osobistej. Natomiast w przypadku urazów termicznych, albo fotochemicznych, znacznie trudniej jest ochronić oko. Spawacz podczas wykonywania swoich obowiązków narażony jest na intensywne oddziaływanie promieniowania świetlnego. Właściwie wszystkie rodzaje promieniowania występujące podczas spawania osiągają niebezpieczny pułap: a) podczerwień w zakresie bliskiego i środkowego promieniowania podczerwonego b) ultrafiolet w zakresie 200 do 400 nm c) intensywne promieniowanie widzialne charakterystyczne dla pierwiastków składowych obrabianych materiałów (300 - 700 nm). Ze względu na...

Czytaj więcej

Welder

Z warsztatu spawacza

WelderPodstawowy osprzęt stosowany przez spawacza obejmuje urządzenia i narzędzia niezbędne przy obróbce metalowych elementów - ich łączeń lub przecinaniu. Spawacz podczas wykonywania swojej pracy zajmuje się łączeniem lub przecinaniem łukiem elektrycznym w osłonie gazowej, bądź bez niej, części i elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali, metali nieżelaznych i ich stopów, albo żeliwa. Elementy te mogą wchodzić w skład konstrukcji mostów, budynków, maszyn i urządzeń, środków transportu. Spawacz wykorzystuje przy tym źródło ciepła, dzięki któremu miejscowo topi metal i dodaje spoiwo (będące identycznym materiałem, jak elementy spawane). Spawanie może być żużlowe, elektronowe i laserowe. Temperatury, jakie mogą być generowane podczas pracy spawacza, sięgają przy spawaniu gazowym 3100 stopni Celsjusza, przy spawaniu elektrycznym 4000 do 6000 stopni, a przy cięciu i spawaniu plazmowym...

Czytaj więcej