Business Photo Shoot

Minimalna stawka godzinowa także dla samozatrudnionych

Business Photo ShootZmieniły się zasady odnośnie świadczenia usług, w przypadku których znajdują zastosowanie przepisy o zleceniu. Zmiany odnoszą się również do osób samozatrudnionych. Nowe regulacje obowiązują w przypadku umów zlecenia regulowanych przez Kodeks cywilny w art. 734 oraz umów o świadczenie usług, do jakich zastosowanie mają przepisy o zleceniu w art. 750 Kodeksu cywilnego. Dotyczy to umów, które są wykonywane przez osobę przyjmującą zlecenie, bądź świadczącą usługi na rzecz firmy, lub innej jednostki organizacyjnej w ramach działalności, jaką te podmioty prowadzą. Przy czym za zleceniobiorcę, lub świadczeniobiorcę uważa się osobę fizyczną, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, jak również osobę samozatrudnioną, czyli osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, a niezatrudniającą pracowników, albo taką, która nie zawiera umów ze zleceniobiorcą. W odniesieniu do osób...

Czytaj więcej

work

PIP będzie kontrolować bez uprzedzenia

workW oparciu o nowelizację ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę inspektorzy PIP będą mogli podejmować kontrole bez uprzedniego informowania przedsiębiorców. Niezależnie od pory dnia i nocy. Nowelizowana ustawa o minimalnej stawce godzinowej za pracę daje pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy większe uprawnienia, jeśli chodzi o dokonywanie kontroli. Od momentu jej wejścia w życie inspektorzy są upoważnieni do kontrolowania pracodawców niezależnie od pory, bez uprzedzania w zakresie przestrzegania przepisów pracy. Monitorowane będzie wypłacanie pensji – czy wynagrodzenia są naliczane i wypłacane z uwzględnieniem wysokości minimalnej stawki godzinowej. PIP będzie mieć też uprawnienia do wydania nakazu wypłaty wynagrodzenia w należytej wysokości. Ustawa przewiduje, iż w przypadku, kiedy zostaną naruszone przepisy odnośnie wysokości minimalnej stawki godzinowej za pracę, to inspektorzy mają prawo nałożyć...

Czytaj więcej

zloty

Co najmniej 12 zł za godzinę pracy

zlotyNowelizacja ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę przewiduje, że pracodawca za godzinę pracy nie może zapłacić mniej niż 12 złotych. Po waloryzacji ma to być o złotówkę więcej. Nowe przepisy mają obowiązywać od przyszłego roku. Zgodnie z założeniami waloryzacja minimalnej kwoty wynagrodzenia za godzinę uzależniona będzie od wysokości minimalnego wynagrodzenia otrzymywanego przy zatrudnieniu na etacie. Ze względu na to, że od stycznia 2017 minimalne wynagrodzenie ma wynosić 2000 złotych brutto, stawka minimalna za godzinę pracy będzie proporcjonalnie wyższa. Następne podwyżki mają w kolejnych latach być ustalane w porozumieniu z Radą Dialogu Społecznego. Warto wiedzieć, że ustawa zakłada, iż do wynagrodzenia nie będzie wliczany dodatek za pracę w godzinach nocnych. Z uwzględnieniem stawki godzinowej będą...

Czytaj więcej