chair

Czystki na dyrektorskich stołkach

chairPrzekształcenie szkół podstawowych w powszechne może stać się pretekstem do zmian w kadrze administracyjnej. Tego obawiają się dyrektorzy szkół. Wrzesień 2017 roku ma zapoczątkować przekształcanie sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioklasowe szkoły powszechne. Gimnazja mają być stopniowo likwidowane. W związku z przekształcaniem szkół w zupełnie nowe formacje, będzie trzeba rozpisać kilkanaście tysięcy konkursów na ich kierowników (aktualnie funkcjonuje około 11,5 tysiąca samorządowych szkół podstawowych). Nie jest powiedziane, że ich obecni dyrektorzy wygrają konkursy. Dodatkowa niepewność wynika z faktu, że zmianie ulegną reguły przeprowadzania konkursu. Inne będą proporcje w komisji konkursowej – wyrówna się ilość przedstawicieli organu prowadzącego (samorządu) i kuratorium. Dotąd przeważającą ilość głosów posiadał ten pierwszy. Co istotne – w sytuacji, kiedy do konkursu nikt się nie zgłosi, samorząd, jako...

Czytaj więcej

nauka

Uczniowie szkół zawodowych dostaną świadczenia z UE

naukaUczniowie szkół zawodowych mają otrzymywać pieniądze w związku z odbywanymi praktykami. Środki na ten cel będą pochodzić z zasobów unijnych. Joanna Kluzik-Rostowska przedstawiła projekt finansowania świadczeń dla uczniów odbywających praktyki w przedsiębiorstwach. Oświadczyła, że trwają rozmowy Ministerstwa Edukacji Narodowej ze specjalnymi strefami ekonomicznymi. Zakłada się, że powstanie system naśladujący rozwiązania niemieckie, gdzie uczniowie szkół zawodowych odbywają zajęcia praktyczne w firmach, które ubiegają się w instytucjach unijnych o środki finansowe na pokrycie tych świadczeń. Jest to obustronnie korzystne, bo uczniowie zdobywają doświadczenie u pracodawcy, otrzymują w związku z tym wynagrodzenie, co odziała niewątpliwie motywująco, a z kolei firma bez ponoszenia kosztów ze swojej strony może poznać i wykształcić sobie przyszłego pracownika. Źródło: www.tvn24.pl

Czytaj więcej

school

Szkoła powszechna zamiast podstawówki

schoolSzefowa MEN przedstawiła projekt zamian w systemie edukacji. Zakłada on powrót do dawnego podziału na 8 klas szkoły powszechnej i 4 klasy liceum z jednoczesnym wzmocnieniem edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła powszechna ma zostać podzielona na dwa 4-letnie etapy. Pierwszy to nauczanie wczesnoszkolne, przy czym kończący go 4-ty rok będzie okresem przejściowym mającym przygotować dzieci do dalszych zmian. Ma być w nim wprowadzone już wprawdzie nauczanie przedmiotowe, ale uczniowie nadal będą mieli tego samego wychowawcę. Kolejne 4 lata nauki mają natomiast odpowiadać poziomowi gimnazjalnemu. Klasa siódma będzie mogła się znajdować, albo w budynku szkoły podstawowej, albo gimnazjum. Ponadto zakłada się, iż klasy I-IV i V-VIII mogą znajdować się w jednej szkole. Dzieci, które rozpoczną naukę w roku szkolnym 2017-2018 w klasach I...

Czytaj więcej