Szkolnictwo zawodowe – kto i za co będzie odpowiedzialny?

Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiadają gruntowne zmiany w rozkładzie odpowiedzialności za poszczególne etapy kształcenia zawodowego. Zmiany mają dotyczy dysponowania środkami unijnymi, ale i finansowania kształcenia przez przedsiębiorców. Planowane zmiany obarczą znaczną odpowiedzialnością samorządy powiatowe, na których spoczywa obowiązek prowadzenia szkół zawodowych. Będą one miały wspólnie z pracodawcami zaplanować dualny system szkolenia zawodowego obejmujący naukę w szkole i zajęcia praktyczne w zakładzie pracy. Firmy będą również ponosić częściową odpowiedzialność za edukację przyszłych pracowników. Minister Mateusz Morawiecki mówi tu wręcz o ponoszeniu wspólnego ryzyka. Droga ku poprawie systemu ma być rozwijanie sieci centrów kształcenia praktycznego (na dzień dzisiejszy jest ich tylko 151 w całym kraju) tak, ażeby każdy powiat dysponował własnym. Centra przejęłyby na siebie część kształcenia...

Czytaj więcej

absolwenci

Zawodówki produkują bezrobotnych?

absolwenciSzkoły zawodowe nie dostosowują się do aktualnych potrzeb rynku pracy. Skutkiem czego opuszcza je gros absolwentów, którzy potencjalnie nie uzyskają zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Już teraz wiadomo, że spośród osób, które ukończyły edukację w szkołach zawodowych i pozostają bez pracy najwięcej jest sprzedawców, kucharzy, fryzjerów i mechaników samochodowych. Jednak w żaden sposób nie powoduje to modyfikowania kierunków kształcenia przez szkoły zawodowe, które wolą wypuszczać absolwentów mających niewielkie szanse na zatrudnienie, niż skłonić kadrę nauczycielską własnej szkoły do przekwalifikowania się. Aby znaleźć wyjście z tej sytuacji nad tym problemem pracują wspólnie trzy ministerstwa: Edukacji Narodowej, Rozwoju i Rodziny. Rzecz nie wygląda ciekawie, bo aktualnie największa część uczniów szkół zawodowych uczy się właśnie na kierunkach grożących bezrobociem. Z czego wynika brak kompatybilności...

Czytaj więcej

Hand completing a multiple choice exam.

Egzaminy zawodowe to farsa?

Hand completing a multiple choice exam.Jedna trzecia uczniów szkół zawodowych nie zdaje egzaminów praktycznych. Gdzie leży tego przyczyna? Ministerstwo Edukacji Narodowej ostatnimi laty wyraźnie zachęca młodych ludzi do wyboru kształcenia zawodowego. W 2015 roku nieco ponad połowa absolwentów gimnazjum (50,5 procent) zdecydowało się na taką ścieżkę edukacji. Jest to poniekąd słuszne, ponieważ pracodawcy utrzymują, iż istnieje na rynku deficyt specjalistów. Jednak wyniki egzaminów nie napawają optymizmem. Po pierwsze, jak wynika z badania przeprowadzonego przez WEI (Warsaw Enterprise Institute) grupa uczniów w ogóle do nich nie podchodzi. Aż 41 procent uczniów uważa, że jest to egzamin zbędny, a jego organizowanie to farsa, gdyż szkoły nie dysponują technicznymi możliwościami, aby je odpowiednio przeprowadzić. Co gorsza, zdanie części nauczycieli pokrywa się z tą opinią – Krajowy Ośrodek Wspierania...

Czytaj więcej