szkoła

Reforma generuje zwolnienia?

szkołaZe względu na reformę edukacji od 1 września ma stracić pracę 9,4 tysiąca nauczycieli. 22 tysiące ma nie mieć całego etatu. Zwolnienia dotkną także personelu administracyjnego i obsługi. Tak informuje Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przytacza tu dane z arkuszy organizacyjnych szkół pochodzących z 16 województw. Z powodu reformy edukacji zlikwidowanych zostanie 7,5 tysiąca szkół gimnazjalnych. Według zapewnień minister edukacji ani uczniowie, ani rodzice, czy nauczyciele nie mieli nawet zauważyć tej zmiany. Tymczasem, jak wynika z danych ZNP pracę straci 9389 nauczycieli, z tego 5189 dostało wypowiedzenie, a 4200 nie przedłużono czasowej umowy o pracę. W samej tylko Warszawie straci zatrudnienie 1235 nauczycieli i 900 osób stanowiących personel szkolnej administracji i obsługi. Dane, jakimi dysponuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, pochodzą...

Czytaj więcej

gimn

Głównie pierwszaki uważają, że w szkole przestrzega się praw ucznia

gimnFundacja Pokolenia i Ośrodek Analiz Społecznych przeprowadziły badania odnośnie poziomu przestrzegania praw ucznia. Półroczne badania nie przyniosły zachwycających efektów. Badania zakrojono na szeroką skalę. Objęły one zarówno nauczycieli, uczniów, jak i ich rodziców. Jednym ze sprawdzanych elementów było przestrzeganie praw ucznia. Przeprowadzono w tym celu analizę statutów poszczególnych placówek, a następnie porównano je ze stanem faktycznym (łącznie z udziałem w lekcjach i przeprowadzaniem wywiadów). Podczas wypełniania ankiet nauczyciele, rodzice i uczniowie mieli możliwość wypowiedzenia własnego zdania na temat przestrzegania praw uczniowskich w konkretnych szkołach. Nauczyciele i gros rodziców uważali, że prawa uczniów są przestrzegane. Innego zdania był co trzeci uczeń. W ich ankietach pojawiały się następujące wypowiedzi: „Młodzież nie ma prawa głosu”, „Uczeń nigdy nie ma racji”, „Jak coś zaproponujemy,...

Czytaj więcej

mlodzi6

Współpraca szkoła – pracodawca

mlodzi6O ile w szkołach i placówkach zajmujących się kształceniem zawodowym widać aktywność w kierunku nawiązania kontaktów z pracodawcami, to już po stronie pracodawców działania te są wyraźnie ograniczone. Zaledwie 34 procent badanych firm deklaruje, że prowadzi praktyczną naukę zawodu. Centrum Rozwoju Społeczno–Gospodarczego (CRSG) przeprowadziło badania w województwie kujawsko-pomorskim. Ich celem było określenie poziomu współpracy na płaszczyźnie szkoła-pracodawca. Większość szkół i placówek kształcenia zawodowego wykazywała, że nawiązywała współpracę z przedsiębiorcami w postaci wycieczek przedmiotowych, konsultacji, pozyskiwania materiałów szkoleniowych, opracowywania programów nauczania zawodu, organizowania konkursów i turniejów dla uczniów. Spośród szkół było to 79 procent badanych, a wśród Centrów Kształcenia Praktycznego – 74 procent. Natomiast aż 66 procent przedsiębiorstw, które wzięły udział w ankiecie zadeklarowało, że nie nawiązuje współpracy z żadnymi CKP,...

Czytaj więcej