spy

Gosiewski żąda lustracji pracowników szkół i uczelni

spyDo ministrów 5 resortów zwrócił się poseł PIS, Jerzy Gosiewski z propozycją przeprowadzenia pełnej lustracji pracowników oświaty, szkół wyższych, nauki, służb mundurowych oraz jednostek MON, służb więziennych i sądownictwa. W jego opinii wśród nich pracuje wciąż wielu esbeków. Zwracając się do szefów ministerstw nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji narodowej i obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości poseł Gosiewski liczy na przeprowadzenie kompletnej lustracji i usunięcie ze stanowisk w oświacie, nauce i szkolnictwie wyższym pracowników, którzy w przeszłości byli współpracownikami SB, bądź członkami władz komunistycznych. W jego opinii takie osoby nie powinny mieć styczności z młodym pokoleniem, aby nie przekazywały w sposób zafałszowany wiedzy historycznej. Doradza on przeprowadzenie ze szczególną uwagą lustracji na kierunkach humanistycznych. W obrębie samej PIS...

Czytaj więcej

studenci

Łatwiej o stypendia

studenciStypendia już na pierwszym roku studiów będą mogli otrzymać studenci, którzy w szkole średniej uczestniczyli w olimpiadach. Do tej pory stypendia rektora pozyskiwali dopiero studenci drugiego roku – przy spełnieniu określonych warunków odnośnie średniej ocen, czy też dodatkowych osiągnięć. Wprowadzone zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, którą niedawno podpisał prezydent. Zmiany dotyczą nie tylko poszerzenia grupy studentów, którzy mogą otrzymać od rektora stypendium za osiągnięcia naukowe, ale i ułatwienia przyznawania kredytów studenckich. Wspomniane nowości to nie koniec transformacji w szkolnictwie wyższym – nadal nad reformą pracują trzy zespoły specjalistów, które wyłoniło ministerstwo nauki w zorganizowanym przez siebie konkursie. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym [Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365]...

Czytaj więcej

teach

Zmiany w szkolnictwie wyższym

teachPodpisana przez prezydenta nowela ustawy o szkolnictwie wyższym wprowadza pierwsze z kompleksu zmian mających odbiurokratyzować szkolnictwo. Będzie mniej sprawozdań, rzadsze oceny pracowników, łatwiejsza możliwość dodatkowego zatrudnienia. Nowelizacja ustawy powstawała z wykorzystaniem internetowych konsultacji. Do ministerstwa napłynęło kilka setek propozycji zmian. Jedną z tych, które udało się wprowadzić, jest modyfikacja pola działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Dotąd zajmowała się ona także czynnościami kontrolnymi. Teraz obowiązek ten spocznie na ministerstwie nauki, a PKA będzie pełnić funkcję mentora i eksperta, jak również współdziałać z uczelniami w zakresie podnoszenia jakości kształcenia. Istotną nowością jest też ograniczenie częstotliwości poddawania nauczycieli akademickich ocenom okresowym (jak również pracowników instytutów badawczych i instytutów PAN). Dotychczas znaczna część tych pracowników oceniana była co 2 lata. Teraz okres ten ma...

Czytaj więcej