szkola

II stopniowe branżówki i studia po liceum dla dorosłych

szkolaZmiany odnośnie kształcenia zawodowego, jakie planuje wprowadzić rząd w najbliższym czasie sprowadzają się głównie do stworzenia dwustopniowych szkół branżowych zamiast dzisiejszych szkół zawodowych i dla ich absolwentów możliwości studiowania, ale dopiero po ukończeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Ma być tez kładziony nacisk na rozwój kształcenia dualnego. Szkoły branżowe mają rozpocząć swe funkcjonowanie w roku szkolnym 2017-2018. Przed podjęciem decyzji o jej wyborze (jak zresztą i innej szkoły ponadpodstawowej) obowiązkowe będzie przeprowadzenie testów psychologicznych. Ukończenie już szkoły branżowej I stopnia wiązać się będzie ze zdobyciem zawodu. Absolwenci więc będą mogli podjąć pracę, a jeśli taka będzie ich wola – kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia (kończącej się maturą zawodową), lub jeszcze dalej – w wyższej szkole zawodowej (licencjat). Kto będzie...

Czytaj więcej

nauka

Uczniowie szkół zawodowych dostaną świadczenia z UE

naukaUczniowie szkół zawodowych mają otrzymywać pieniądze w związku z odbywanymi praktykami. Środki na ten cel będą pochodzić z zasobów unijnych. Joanna Kluzik-Rostowska przedstawiła projekt finansowania świadczeń dla uczniów odbywających praktyki w przedsiębiorstwach. Oświadczyła, że trwają rozmowy Ministerstwa Edukacji Narodowej ze specjalnymi strefami ekonomicznymi. Zakłada się, że powstanie system naśladujący rozwiązania niemieckie, gdzie uczniowie szkół zawodowych odbywają zajęcia praktyczne w firmach, które ubiegają się w instytucjach unijnych o środki finansowe na pokrycie tych świadczeń. Jest to obustronnie korzystne, bo uczniowie zdobywają doświadczenie u pracodawcy, otrzymują w związku z tym wynagrodzenie, co odziała niewątpliwie motywująco, a z kolei firma bez ponoszenia kosztów ze swojej strony może poznać i wykształcić sobie przyszłego pracownika. Źródło: www.tvn24.pl

Czytaj więcej

school

Szkoła powszechna zamiast podstawówki

schoolSzefowa MEN przedstawiła projekt zamian w systemie edukacji. Zakłada on powrót do dawnego podziału na 8 klas szkoły powszechnej i 4 klasy liceum z jednoczesnym wzmocnieniem edukacji wczesnoszkolnej. Szkoła powszechna ma zostać podzielona na dwa 4-letnie etapy. Pierwszy to nauczanie wczesnoszkolne, przy czym kończący go 4-ty rok będzie okresem przejściowym mającym przygotować dzieci do dalszych zmian. Ma być w nim wprowadzone już wprawdzie nauczanie przedmiotowe, ale uczniowie nadal będą mieli tego samego wychowawcę. Kolejne 4 lata nauki mają natomiast odpowiadać poziomowi gimnazjalnemu. Klasa siódma będzie mogła się znajdować, albo w budynku szkoły podstawowej, albo gimnazjum. Ponadto zakłada się, iż klasy I-IV i V-VIII mogą znajdować się w jednej szkole. Dzieci, które rozpoczną naukę w roku szkolnym 2017-2018 w klasach I...

Czytaj więcej