controll

Ograniczy się pracę na czarno

controllPropozycje zmian w Kodeksie pracy dotyczące ukrócenia zatrudniania pracowników na czarno trafiły do sejmu. Jeśli wejdą w życie, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy zyskają do ręki dodatkowe narzędzie do walki z nierzetelnymi pracodawcami. Nowe przepisy mają obligować przedsiębiorcę zatrudniającego pracownika do sporządzenia z nim umowy o pracę jeszcze przed datą rozpoczęcia jej świadczenia. Jeżeli nie będzie możliwości jej sporządzenia, pracownik powinien otrzymać choćby pisemnie przedstawione warunki, jakie będą go obowiązywać w nowym miejscu pracy. Ma to zapobiegać patologicznym sytuacjom, kiedy pracodawca zatrudnia bez końca pracowników na czarno nie odprowadzając składek od ich wynagrodzenia. Do tej pory bowiem na porządku dziennym są przypadki, kiedy inspektorzy PIP podczas kontroli w przedsiębiorstwie zastają na stanowiskach pracy osoby nie posiadające umowy. Jeżeli zmiany wejdą w...

Czytaj więcej

work

Syndrom pierwszej dniówki

workUrzędnicy PIP nazbyt często spotykają się z sytuacjami, kiedy w przedsiębiorstwie pracują osoby bez umowy o pracę, a pracodawca tłumaczy to ich pierwszym dniem w pracy. Nowe przepisy mają ukrócić tego typu postępowanie i zatrudnianie pracowników na czarno. Trwają przygotowania nad zmianami w Kodeksie pracy mające zagwarantować pracownikowi większe bezpieczeństwo w zakresie warunków współpracy z pracodawcą. Zgodnie z założeniami autorów pomysłu pracodawca ma być zobligowany do potwierdzenia pracownikowi w formie pisemnej zawartych z nim ustaleń odnośnie pracy jeszcze przed pierwszym dniem pracy. Oznacza to, że albo będzie musiał wcześniej przygotować umowę o pracę, albo chociaż dokument zawierający zapisy o jakich uzgodniono, że znajdą się w umowie. Ma to wzmocnić na rynku pracy pozycję pracowników, a Inspektorom Inspekcji Pracy usprawnić proces...

Czytaj więcej