wybór

Wybór szkoły

wybórDecyzja o wyborze kierunku kształcenia nie jest łatwą. Zwłaszcza, że ma ją podjąć osoba młoda, nie zawsze do końca zdająca sobie sprawę z własnych umiejętności, a i realiów pracy w danym zawodzie. Dlatego nigdy nie powinna być podejmowana pod jakąkolwiek presją. Zanim zdecydujesz się na konkretny zawó, przeprowadź dokładną analizę samego siebie. Jakie są Twoje zainteresowania i zdolności? Co potrafisz robić, co Ci przychodzi z łatwością, co lubisz? Jaki masz temperament - czy preferujesz spokojne zajęcia wymagające skupienia, czy raczej czujesz się dobrze przy wykonywaniu prac związanych z podejmowaniem szybkich decyzji? Zastanów się, co jest dla Ciebie istotne: niezależność, sukces finansowy, czy pomaganie innym. Zbadaj rynek pracy. Oczywiście na tyle, na ile jesteś to w stanie zrobić z poziomu ucznia....

Czytaj więcej

skąd

Skąd mam wiedzieć, kim chcę być?

skądNiewielu jest młodych ludzi, którzy nie mają wątpliwości przy wyborze zawodu. Przeważnie nasze wyobrażenie o tym, co chcemy w życiu robić, krystalizuje się latami. Nieraz pierwsza decyzja o wyborze szkoły bywa nietrafiona. Nie znaczy to jednak, że jesteśmy skazani na wykonywanie nielubianej pracy. Osoby, które od razu wiedzą, jakie są ich predyspozycje zawodowe wybierają szkoły zawodowe lub technika, niezdecydowani zawsze mogą podjąć naukę w liceum, a potem dokonawszy rozpoznania, kontynuować edukację w szkole policealnej, albo na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Najlepiej, zebrać możliwie dużo informacji o zawodach znajdujących się w kręgu naszych zainteresowań. Jak to zrobić? Można obserwować portale branżowe, oglądać programy telewizyjne odnoszące się do zagadnień bliskich danym zawodom, czytać miesięczniki popularnonaukowe poruszające tematy z różnych dziedzin. Nie zaszkodzi odwiedzić...

Czytaj więcej

strażak

Zawody obszaru medyczno-społecznego

strażakZespół zawodów medyczno-społecznych składa się z 22 zawodów. Wyodrębniono z niego natomiast 23 kwalifikacje (w zawodzie technika pożarnictwa należy zdać egzamin z dwóch kwalifikacji). Są to zawody polegające na wykonywaniu konkretnych czynności dla kogoś, kto nie jest w stanie wykonać ich sam (ze względu na brak sił, umiejętności, lub czasu). W obszarze zawodów medyczno-społecznych wydzielono 3 grupy: 1. Zawody związane z bezpieczeństwem (technik ochrony fizycznej osób i mienia - 541315, technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 325509, technik pożarnictwa-311919). 2. Zawody związane z pomocą społeczną (opiekun medyczny - 532102, opiekunka środowiskowa - 341204, opiekun w domu pomocy społecznej - 341203, opiekun osoby starszej - 341202, asystent osoby niepełnosprawnej - 341201, opiekunka dziecięca - 325905). 3. Zawody medyczne (technik masażysta -...

Czytaj więcej