szkola

Klasa patronacka w Bemie

szkolaCMC Poland Sp. z o.o. jest w Polsce drugim co do wielkości producentem wyrobów stalowych. Ponad ¾ zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób pracuje w Zawierciu. Firma chce inwestować w przyszłych pracowników, toteż od lat współpracuje z Zespołem Szkół im. Józefa Bema w Zawierciu. Współpraca między szkołą, a CMC nabiera bardziej materialnego charakteru. Począwszy od roku szkolnego 2016/2017 uczniowie klasy patronackiej na kierunku Technik mechanik będą przyswajali wiedzę i umiejętności w systemie dualnym. Oznacza to, że wprawdzie zajęcia z teorii odbywać się będą w szkole, ale już zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe będą realizowane w Hucie CMC. Dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce przewidziano stypendia, a najlepszym zostanie zaproponowana praca po ukończeniu szkoły, bądź studiów, jeśli zdecydują się na dalszą edukację....

Czytaj więcej

z-cie

Zawierciańska SAG da nowe miejsca pracy

z-cieMiasto Zawiercie sprzedało w tym roku kolejne działki inwestycyjne w Strefie Aktywności Gospodarczej. Ich nabywcy zobowiązali się do stworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy. Wśród Zawiercian pojawiła się obawa, że przedsiębiorcy, którzy nabyli tereny w SAG jedynie przeniosą tam swoje siedziby ze względu na ulgi podatkowe. Agencja Rozwoju Zawiercia uspokaja – w uchwale Rady Miejskiej w sprawie ulg podatkowych zamieszczono zapis, iż z ulg będą mogli skorzystać wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy stworzą nowe miejsca pracy i utrzymają poziom zatrudnienia. Warunek ów został zamieszczony w uchwale na wniosek prezydenta miasta, Witolda Grima. Co istotne, każdy z inwestorów zapewniał, iż utrzyma dotychczasowe miejsca pracy, a nawet stworzy nowe. Bez tej deklaracji zakup działek nie byłby możliwy. W 2016 roku działki inwestycyjne zostały...

Czytaj więcej