cukiernik

Kształcić, ale w jakich zawodach?

cukiernikPrognozowanie zapotrzebowania w konkretnych zawodach w skali całego kraju nie jest sprawą łatwą. Trudno orzec, jakich pracowników będą potrzebować pracodawcy za 4 - 5 lat. Duża część naszej gospodarki opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach, wiąże się z obecnością dużej ilości zmiennych. Zebranie informacji o planach poszczególnych pracodawców wydaje się nierealne. Z drugiej strony otrzymane dane po jakimś czasie są nieaktualne, bądź niespójne. Szansą może być "Barometr zawodów". Wojewódzkie Urzędy Pracy prowadzą od dwóch lat badania rynku pracy nazwane "Barometrem zawodów". Na podstawie najświeższej analizy można stwierdzić, że grupę najbardziej poszukiwanych zawodów tworzą zawody typowo rzemieślnicze, czyli blacharz, cieśla, cukiernik, dekarz, spawacz. Całkiem niedawno na tej liście pojawił się również ... lekarz. Źródło: praca.wnp.pl

Czytaj więcej

vet

Klasyfikacja zawodów i specjalności

vetZawody i specjalności dla potrzeb rynku pracy zostały zebrane w strukturę klasyfikacji systematyzującą je w sposób hierarchiczny. Wyróżnia się podział na grupy elementarne, średnie, duże i wielkie. Grupy wielkie służące klasyfikacji zawodów można opisać w następujący sposób: Grupa pierwsza Obejmuje przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników, do których podstawowych obowiązków należy planowanie, opracowywanie i realizacja podstawowych celów i kierunków polityki państwowej, formułowanie przepisów prawnych, a także kierowanie funkcjonowaniem jednostek publicznej administracji oraz zarządzanie przedsiębiorstwami, czy ich wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi. Grupa druga Specjaliści. Do tej grupy zakwalifikowane są zawody związane z koniecznością posiadania wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności, jak i doświadczenia w dziedzinie: nauk przyrodniczych, technicznych, humanistycznych, społecznych i im pokrewnych. W polu ich zainteresowania leży powiększenie dotychczasowego poziomu wiedzy...

Czytaj więcej

klasyfikacja

Jak klasyfikuje się zawody i specjalności dla potrzeb rynku pracy?

klasyfikacjaKlasyfikacja zawodów i specjalności utworzona na potrzeby rynku pracy to pięciopoziomowy, uporządkowany hierarchicznie zbiór zawodów i specjalności, jakie występują na rynku pracy. Została opracowana w oparciu o Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Zawód jest źródłem dochodów, określa pewną ilość zadań wydzielonych na skutek społecznego podziału pracy, a które wymagają nabycia kompetencji (w trakcie nauki lub zdobywania praktyki). Specjalność natomiast odnosi się do części zawodu. Wymaga dodatkowych kompetencji. Budowa klasyfikacji wiąże się z grupowaniem zawodów i specjalności w ich obrębie w grupy elementarne, grup elementarnych z kolei w grupy średnie, duże i wielkie. Grupowanie to dokonywane jest pod kątem podobieństwa kompetencji wymaganych przy realizowaniu zawodowych zadań. Uwzględnione zostały przy tym 4 rozległe poziomy kompetencji narzucone przez ISCO-08 i poziomy kształcenia z...

Czytaj więcej